Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusjohtaja

Raili Aitonurmi
Puh. 044 312 4440

 • varhaiskasvatuksen asiakkaiden palveluneuvonta
 • lasten kotihoidon tuet, yksityisen hoidon tuet, yksityinen päiväkotitoiminta
 • alle kouluikäisten lasten palvelujen kokonaisvaltainen kehittäminen kunnassa

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö

Elina Heinonen
Puh. 044 431 2540

 • kunnan omat varhaiskasvatuspalvelut (päiväkodit, ryhmäperhepäivähoito, perhepäivähoito)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen laskutus:

toimistosihteeri Mirja Paajanen
puh. 044 312 4344

Varhaiskasvatuksen lomakkeet (mm. varhaiskasvatushakemus) löytyvät Sähköisen asiointi -sivulta Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet -kohdasta.

Varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet
Varhaiskasvatuksen maksuesite 1.3.2017 alkaen

Päiväkoti Majakka, Runkotie 6, 27100 Eurajoki

Päiväkoti Majakan toiminta on liikuntapainotteista, ja liikunta sisältyy muun monipuolisen toiminnan ohessa viikoittaisten ohjattujen liikuntatuokioiden lisäksi lapsen arkipäivään päivittäin. Päiväkodissa toimii kaksi sisarusryhmää, Kuutit ja Norpat sekä Hylkeiden pienenennetty ryhmä, joka tarjoaa yksilöllistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta.

Kunnanviraston alakerrassa (Kalliotie 5) toimii aamu- ja iltapäiväryhmä Mursut. Ryhmä koostuu pääsääntöisesti esikoululaisia, mutta ryhmää täydennetään tarpeen vaatiessa ekaluokkalaisilla. Mursujen esiopetus toteutetaan läheisellä Keskustan koululla, johon lapset kuljetetaan Mursujen henkilökunnan toimesta.

Päiväkoti on avoinna klo 6.30–17.00

Yhteystiedot
Päiväkodin johtaja Heli Vilen puh. 044 312 4303.

Sisarusryhmät
Kuutit puh. 044 312 4931
Norpat puh. 044 312 4930

Pienryhmä Hylkeet
puh. 044 312 4932

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
puh. 044 312 4853

Päiväkodin keittiö
puh. 044 312 4933

Aamu- ja iltapäiväryhmä Mursut
kunnanviraston alakerta, Kalliotie 5
puh. 044 312 4133

Päiväkodin pedanet-sivut

Päiväkoti Metsätähti, Jalmarintie 3, 27150 Eurajoki

Päiväkoti Metsätähti on luontopainotteinen päiväkoti Lapijoen asutusalueella. Oppimisen ilo ja ihmettelyn riemu raikuvat päiväkodissamme, jossa kiireetön pienryhmätoiminta ja yhteisökasvatus kukoistavat. Lapsi osallistuu omien kykyjensä mukaan vuorovaikutuksessa toisten lasten kanssa toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin ja lapsen osallisuus näkyy arjen askareissa, jossa aikuinen ja lapsi toimivat yhdessä.

Päiväkoti Metsätähti on avoinna arkisin 6.30–17.00
Vuorohoitoryhmä on avoinna ennalta tehtyjen hoitoaika- ja päivien varausten mukaisesti.

Päiväkodin johtaja
Anne-Marita Toivonen puh. 044 312 4464

Esiopetusryhmä Esikot
puh. 044 312 4258

Esiopetusryhmä Kielot
puh. 044 3124441

Vuorohoitoryhmä Mustikat
puh. 044 312 4451

Vuokot (1-4 vuotiaat)
puh. 044 312 4292

Karpalot (5 vuotiaat)
puh. 044 312 4279

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
puh. 044 312 4915

Päiväkodin keittiö
puh. 044 312 4461

Päiväkodin pedanet-sivu

Päiväkoti Kuunari, Tasalantie 3, 29100 Luvia

Luvian päiväkoti Kuunari on merihenkinen luvialaisten lasten esiopetus- ja varhaiskasvatuspaikka, jossa on paljon iloa, leikkiä, lauluja, askarteluja ja retkeilyä lähiympäristössä.

Päiväkodissa luovii kolme eskariryhmää: Styyrpuurissa Ankkurit ja Ruorit ja Paarpuurissa Matruusit. Matruusien kanssa Paarpuurissa touhuavat myös 5-vuotiaat Jungmannit.

Päiväkodin pienimmät lapset toimivat Majakan tiloissa, jossa 3-5 –vuotiaat Luotsit ja 1-4 –vuotiaat Loistot saavat turvallisessa ympäristössä viettää hyviä varhaiskasvatuspäiviä lämminhenkisen kasvatushenkilöstömme suojassa.

Päiväkoti Kuunari on avoinna klo 6.15–17.15 ja ennalta sovitusti vanhempien työaikoihin perustuvan tarpeen mukaan.

Päiväkodin johtaja
Kristiina Kulju puh. 044 4312 547

Kuunarin Styyrpuuri, Ankkurit ja Ruorit
puh. 044 4312 706

Kuunarin Paarpuuri, Matruusit ja Jungmannit
puh. 044 4312 707

Kuunarin Majakka, Luotsit
puh. 044 4312 576

Kuunarin Majakka, Loistot
puh. 044 4312 559

Päiväkodin keittiö
puh. 044 4312 708

Päiväkodin pedanet-sivu

Päiväkoti Käpylä, Pappilantie 6, 29100 Luvia

Idyllisessä kauniissa puutalossa toimii 17-paikkainen päiväkotiryhmä 2-5 -vuotiaille lapsille. Käpylässä leikitään, lauletaan, askarrellaan ja liikutaan kodinomaisessa ympäristössä.

Päiväkoti Käpylä on avoinna klo 7.00–17.00

Päiväkodin johtaja
Kristiina Kulju, puh. 044 4312 547

Puh. 044 4312 569

Päiväkodin pedanet-sivu

Päiväkoti Majakan avoin toiminta

Eurajoella tarjotaan avoimia varhaiskasvatuspalveluja kotona lapsiaan hoitaville perheille kunnanviraston alakerrassa Mursut-ryhmän tiloissa osoitteessa Kalliotie 5.

Avoin päiväkoti on auki lapselle aikuisen kera kaksi kertaa viikossa aamupäivisin.

Pienten lasten kerho 3 vuotta täyttäneille on kerran viikossa aamupäivisin.
Pienten lasten kerhon hinta on 40 euroa syyskaudelta ja 50 euroa kevätkaudelta.

Toimintakaudella 2016-2017 avointa päiväkotitoimintaa on tiistaisin ja perjantaisin klo 9.00-11.00.
Pienten lasten kerho kokoontuu keskiviikkoisin klo 9.15-11.15.

Avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin voi ilmoittautua hakemuksella, jonka löytyy kunnan Sähköinen asiointi -sivulta Varhaiskasvatuksen lomakkeet -kohdasta.

Hakemuksia saa myös kunnanviraston infosta tai Päiväkoti Majakasta osoitteesta Runkotie 6, 27100 Eurajoki, jonne hakemukset myös palautetaan.

Lisätietoja antaa päiväkodin johtaja Heli Vilen p. 044 312 4303 tai Mursujen hoitajat puh. 044 312 4133.

Ryhmäperhepäivähoito on kodinomaista varhaiskasvatusta – lapsen yksilöllistä kehitystä tukevaa monipuolista toimintaa. Ryhmäperhepäivähoitoa tarjotaan Eurajoella kolmessa toimipisteessä. Hoitopaikkana on kunnan oma tai vuokraama tila, jossa hoitajina toimii 2-3 perhepäivähoitajaa.

Mikäli ryhmäperhepäiväkodissa hoidetaan vakituisesti yli kahdeksaa lasta, on kolmannella työntekijällä vähintään lähihoitajan ammattitutkinto.

Ryhmäperhepäivähoidon tiedustelut

Vesterbacka Tuija
perhepäivähoidon esimies
puhelin: 044 312 4349
sähköposti: tuija.vesterbacka[at]eurajoki.fi

Saaristo Minna
perhepäivähoidon esimies
puhelin: 044 431 2542
sähköposti: minna.saaristo[at]eurajoki.fi

Ryhmäperhepäiväkodit Eurajoella

Irjanteen ryhmis
Huhdantie 8
27110 Eurajoki
puh. 044 312 4690
ryhmis.irjanne[at]eurajoki.fi

Ryhmis Meritähti
Etukämpäntie 47
27170 Eurajoki
puh. 044 312 4215
ryhmis.meritahti[at]eurajoki.fi

Ryhmis Sateenkaari
Runkotie 3
27100 Eurajoki
puh. 044 312 4913
ryhmis.sateenkaari[at]eurajoki.fi

Perhepäivähoito on yksilöllistä ja kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoidossa annetaan kasvatustavoitteiden mukaista varhaiskasvatusta lapsen kasvua ja oppimista tukien yhteistyössä vanhempien kanssa.

 • Perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito
 • Kolmiperhepäivähoito, jossa perhepäivähoitaja toimii lasten kodeissa.

Perhepäivähoitaja voi hoitaa omassa kodissaan samanaikaisesti enintään neljää alle kouluikäistä lasta perhepäivähoitajan lapset mukaan lukien, sekä lisäksi yhtä osapäivähoitoa tarvitsevaa esikoululaista tai koululaista.

Perhepäivähoidon tiedustelut

Vesterbacka Tuija
Perhepäivähoidon esimies (vastuualueena Eurajoki)
puhelin: 044 312 4349
sähköposti: tuija.vesterbacka[at]eurajoki.fi

Saaristo Minna
Perhepäivähoidon esimies (vastuualueena Luvia)
puhelin: 044 431 2542
sähköposti: minna.saaristo[at]eurajoki.fi

Perhepäivähoidon Peda.net-sivu

Lasten kotihoidon tuki

Alle 3-vuotiaan lapsen vanhemmat voivat hoitaa lastaan kotona vaihtoehtona kunnalliselle päivähoitopaikalle. Kotona hoitamista tukemaan tarkoitettua kotihoidontukea voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä.

Myös perheen muista kotona hoidettavista alle 7-vuotiaista lapsista voidaan maksaa hoitoraha (ns. sisaruslisä). Lisäksi perhe voi saada tulosidonnaista hoitolisää.

Kotihoidon tuen piirissä olevat perheet voivat käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita.

Osittaista hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Lapsi voi tällöin olla joko kunnallisessa tai yksityisessä päivähoidossa.

Kotihoidontukea haetaan www.kela.fi

Lasten kotihoidon tuen kuntalisä (Eurajoella)

Huom: Kela maksaa kuntalisän lakisääteisen lasten kotihoidon tuen yhteydessä (ei tarvita erillistä hakemusta)

Kuntalisä on 200 euroa alle 2-vuotiaasta lapsesta (perhekohtainen)
Kuntalisä on kotihoidon tuen hoitorahan korotus.
Hakija voi saada kunnallista kotihoidon tukea, jos

 • lapsen vanhempi hoitaa perheen kaikki alle kouluikäiset lapset kotona, esiopetusikäinen lapsi voi olla kunnan järjestämässä esiopetuksessa
 • perheen on oltava oikeutettu Kelan maksamaan lakisääteiseen kotihoidontukeen

Kunnallista kotihoidontukea ei voi saada vanhempainpäivärahakauden aikana.

Lisätiedot
varhaiskasvatusjohtaja Raili Aitonurmi, puh. 044 312 4440

Yksityisen hoidon tuki

Voit saada yksityisen hoidon tukea, jos lastasi hoitaa palkattu hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lapsen täytyy olla alle kouluikäinen. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnan päivähoidossa.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu

 • hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus
 • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot
 • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle.

Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Kuntalisän määrä ja ehdot vaihtelevat kunnittain. Kysy kuntalisästä omasta kotikunnastasi.

Kuka voi saada

Lasten yksityisen hoidon tukea voi saada perhe, jossa on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja.

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada

 • jos lapsi on kunnan järjestämässä päivähoidossa tai hänelle on varattu sieltä hoitopaikka.
 • vanhempi, joka asuu eri taloudessa kuin lapsi.
 • samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

Yksityisen päivähoidon tuottaja

Hoidon tuottaja on

 • henkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi tai
 • yksityinen päiväkoti tai perhepäivähoitaja, joka on tehnyt kunnalle päivähoitolain mukaisen ilmoituksen.

Myös sukulainen voi olla päivähoidon tuottaja. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos hoidon tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä (Eurajoella)

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän suuruus lapsesta, jolla on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen (haetaan Kelasta)

Korotus kuntalisään Hoitorahaan e/kk
Hoitomuoto Päiväkotihoito Perhepäivähoito Työsuhteinen hoitaja
Alle kouluikäinen lapsi 398 250 250
Perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuva lapsi 0 0 0

 

Lisätiedot:
varhaiskasvatusjohtaja Raili Aitonurmi, puh. 044 312 4440

Kettulan päiväkoti, Muuntajankuja 5 B, 29100 Luvia
http://www.kettulanpaivakoti.fi

Ajankohtaista