Päivitetty 06.03.2015 14:29:56

Varhaiskasvatus ja opetustoimi

Varhaiskasvatuksen ja koulutoimen toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille laadukas ja tasapuolinen lakisääteiset velvoitteet sekä paikallisen omaleimaisuuden huomioonottava varhaiskasvatus, esiopetus ja peruskoulutus sekä hyvän jatko-opintokelpoisuuden tarjoava lukiokoulutus. Lisäksi toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille mahdollisuudet ammatilliseen koulutukseen sekä osaltaan edistää muuhun  koulutukseen tähtääviä toimintoja.

Varhaiskasvatuksen yksiköt:


Lisäksi kunta tukee lasten kotihoitoa ja yksityistä päivähoitoa (Kelalta haettavat etuudet, kuntalisät)

Eurajoella toimii seitsemän peruskoulun 1-6 luokkien koulua, joissa annetaan myös esiopetusta, yhteiskoulu, jossa ovat luokat 7-9 sekä lukio.

 
Vastaanottajataho *

Lähettäjän tiedot

Palaute *