Lomakkeet

Alla on Eurajoen kunnan lomakkeita pdf- ja doc-muodossa.

Tulosta haluamasi lomake ja toimita lomake täytettynä asianomaiselle viranomaiselle.  Voit täyttää lomakkeen myös ruudulla ja tulostaa täytetyn lomakkeen.  Muista päiväys ja allekirjoitus.

PDF-tiedostoja lukevan Adobe Readerin voit ladata tästä.

Lomakkeita voi tiedustella myös kunnanvirastosta, puh. 02 869 41, osoite Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalain 28 §). Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloite pitää olla omakätisesti allekirjoitettu ja sen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kunnan kirjaamoon.

Aloitteen laatiminen

Hyvä aloite

  • on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava ja myyvä
  • on lyhyt
  • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut/faktat
  • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
  • sisältää yhteystietosi
  • on omakätisesti allekirjoitettu

Aloite saa olla sisällöltään ja muodoltaan vapaamuotoinen, kunhan siitä selviää, mitä aloitteella esitetään. Hyvän aloitteen ei tarvitse olla kapulakieltä, asiallisuus riittää. Ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

Kuntalaisaloitten voit laatia tästä (pdf).
Lomakkeita saatavana myös kunnanviraston neuvonnasta.

Rakennusvalvonnan maksut
eurajoen-rakennusvalvonnan-maksut.pdf

Rakennuslupahakemus
Rakennuslupahakemus.pdf

Vastaava työnjohtaja
Vastaavan_tyonjohtajan_hakemus.pdf

Rakennushankeilmoitus (RH-1)
RAKENNUSHANKEILMOITUS.doc

Naapurin kuulemiseen rakennushankkeessa
Naapurin_kuuleminen_rakennushankkeessa.pdf

Rakennustyön tarkastusasiakirja
TARKASTUSASIAKIRJA_lomake_Eurajoki.pdf

Hakemus ikäihmisten päivätoimintaan
eurajoen-kunta-hakemus-ikaihmisten-paivatoimintaan.doc

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu
eurajoen-kunta-SHL Kuljetuspalveluhakemus 2017.pdf

Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä
eurajoen-kunta-ilmoitus-sosiaalihuollon-tarpeessa-olevasta-henkilosta.doc

Sosiaalihuoltolain mukaista palvelua / tukea koskeva hakemus
eurajoen-kunta-Hakemus SHL palvelut 2017.pdf

Lastensuojeluilmoitus
eurajoen-kunta-lastensuojeluilmoitus.pdf

Omaishoidon tuen hakemus
eurajoen-kunta-omaishoidon-tuen-hakemus.doc

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
eurajoen-kunta-taydentavan-ja-ehkaisevan-toimeentulotuen-hakemus.doc

Eurajoen kunnan ympäristönsuojelumääräykset
eurajoen-kunta-uudet-ymparistonsuojelumaaraykset.pdf

Eurajoen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa
eurajoen-kunta-ymparistotoimen-taksa-01012017.pdf

Vapautushakemus liittymisvelvollisuudesta vesijohtoon/jätevesiviemäriin/hulevesiviemäriin
eurajoen-kunta-vapautushakemus.pdf

Maa-aineslain mukaiset ilmoitukset
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Maaainesten_ottamiseen_liittyva_ilmoitus_ja_luvat

Maa-aineslupahakemus
eurajoen-kunta-maa-aineslupahakemus.pdf

Maa-aineslain mukaisten asioiden maksutaulukko
eurajoen-kunta-maa-ainestaksa-01012017.pdf

Ympäristölupahakemus ja täyttöohjeet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa/Miten_ymparistolupa_haetaan__ohjeet_ja_lomakkeet

Toiminnan rekisteröinti
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukainen_rekisterointi

Ilmoituslomakkeet ja ohjeet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset

Porin seudun alueelliset jätehuoltomääräykset
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/ymparistovirasto/jatelautakunta/ZmHNJaSa9/Jatehuoltomaaraykset.pdf

Ruoppauslomakkeet ja ohjeet
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus/Rantojen_kunnostus/Rannan_ruoppaus

Ilmoitus sekajäteastian pidennetystä tyhjennysvälistä
http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/ymparistovirasto/jatelautakunta/12tgMFN0z/harvennuslomake22012016.pdf

Ilmoitus yhteisestä sekajäteastiasta http://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/ymparistovirasto/jatelautakunta/14uLXNOsL/yhteisastialomake22012016.pdf

Varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet
Varhaiskasvatuksen maksuesite 1.3.2017 alkaen

Muutosilmoitus varhaiskasvatukseen
Muutosilmoitus varhaiskasvatukseen

Hakemus varhaiskasvatukseen
Hakemus varhaiskasvatukseen

Hakemus avoimeen päiväkotitoimintaan
eurajoen-kunta-hakemus-avoimeen-paivakotitoimintaan-2016-taytettava_lomake.pdf

Hakemus koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan (esi- ja perusopetus)
Hakemus_aamu-iltapaivatoimintaan_2017

Ilmoittautuminen esiopetukseen
Ilmoittautuminen_esiopetukseen_ 2017

Ilmoittautuminen perusopetukseen
Ilmoittautuminen_perusopetukseen_2017

Erityisruokavalio koulussa – tiedote vanhemmille
Eurajoen-kunta-ERITYISRUOKAVALIO-KOULUSSA.pdf

Erityisruokavalio varhaiskasvatuksessa – tiedote vanhemmille
Eurajoen-kunta-ERITYISRUOKAVALIO-VARHAISKASVATUKSESSA.pdf

Erityisruokavalioilmoitus oppilaitoksessa/koulussa
Eurajoen-kunta-ErityisruokavalioilmoitusKoulu2017.pdf

Erityisruokavalioilmoitus varhaiskasvatuksessa
Eurajoen-kunta-ErityisruokavalioilmoitusVarhaisk-2017.pdf

Toiminta-avustushakemus
Toiminta-avustuslomake-2017.pdf (pdf)

Toiminta-avustusohjesääntö
eurajoen-kunta-avustusohjesaanto.pdf (pdf)

Ajankohtaista