Presidentinvaali 2018 2018-01-03T12:40:42+00:00

Presidentinvaali 2018

Presidentinvaali toimitetaan Suomessa sunnuntaina 28.1.2018.

Jos kukaan ehdokkaista ei ensimmäisellä kierroksella saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali kahden ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden välillä sunnuntaina 11.2.2018.

Vuoden 2018 presidentinvaalissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä eli 28.1.2018 täyttää 18 vuotta.

Presidentinvaalissa voi äänestää joko ennakkoäänestysaikana tai vaalipäivänä. Äänestäjän on esitettävä kuvallinen henkilöllisyystodistus äänestämisen yhteydessä.

Ensimmäisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 17. – 23.1.2018 välisenä aikana. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestyksen ajanjakso on 31.1. – 6.2.2018.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Eurajoella ovat K-Supermarket Eurajoen Portin tiloissa sijaitseva matkailuinfon tila, osoite Riikontie 2, 27100 Eurajoki sekä Luvian kirjasto, osoite Lukkarilantie 4, 29100 Luvia.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

keskiviikko – perjantai klo 9.00 – 18.00
lauantai – sunnuntai klo 11.00 – 17.00
maanantai – tiistai klo 10.00 – 20.00

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestystä haluavan on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (p. 02 86941) viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16.00. Mikäli henkilö on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Ensimmäisen vaalin varsinaisena vaalipäivänä eli sunnuntaina 28.1.2018 ja mahdollisen toisen vaalin vaalipäivänä eli sunnuntaina 11.2.2018 vaalit toimitetaan seuraavissa äänestyspaikoissa:

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat:

Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite
1. Luvian äänestysalue Luvian kirjasto Lukkarilantie 4,  29100 Luvia
2. Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto Kalliotie 5,  27100 Eurajoki
3. Lapijoen äänestysalue Lapijoen koulu Metsäläntie 2,  27150 Eurajoki


Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna klo 9 – 20.

Presidentinvaalin ulkomainonta voidaan aloittaa 10.1.2018. Eurajoen kunta asettaa mainostelineet seuraaville paikoille:

  • Kirkonkylässä entisen Spar-Marketin pysäköintialueelle ja Eurajoen Säästöpankin piha-alueelle
  • Lapijoella entisen Lastenliike Pikkutaaperon piha-alueelle
  • Irjanteella entisen kyläkauppa Reinvallin piha-alueelle
  • Kuivalahdella Kuivalahden koulun tontille
  • Sydänmaassa Sydänmaan koulun tontille
  • Niemenkylässä Niementien ja Alakyläntien risteykseen
  • torilla, Luvian Kirkkotie 7
  • Luodonkylässä, Laitakarintie
  • Peränkylässä, Peränkyläntie 5

Jokaiselle ehdokkaita asettaneelle puolueelle ja ryhmälle on varattu yksi mainospaikka. Paikat täytetään ensijaisesti pääkatselusuunnasta vasemmalta oikealle ehdokasnumeroinnin mukaisessa nousevassa järjestyksessä.

Suunta vasemmalta oikealle katsotaan seisomalla mainoskehikon edessä, niin kuin kuntalainen tai ohikulkija sen näkee. Kaksipuolisiin mainostelineisiin mainokset tulevat luonnollisesti toiselle puolelle kehikkoa oikealta vasemmalle, koska mainokset voi liimata hankkimaansa pohjalevyyn molemmin puolin.

Kunta purkaa vaalimainoskehikot heti vaalien tuloksen vahvistamisen jälkeen, joten huolehdittehan omien mainoksienne poistamisesta välittömästi vaalien jälkeen.

Ajankohtaista