Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan Suomessa sunnuntaina 9.4.2017.

Eurajoen ja Luvian kuntien yhdistymissopimuksen mukaan kuntavaaleissa valitaan Eurajoen kunnanvaltuustoon
35 valtuutettua ja varavaltuutettua. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1. kesäkuuta 2017 ja
kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.

Vaalilain 146 §:n mukaan kuntavaaleissa ehdokkaita voivat asettaa puolueet ja valitsijayhdistykset.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 9.4.2017 täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai

b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa kotikunta määräytyy sen mukaan, mikä kunta on merkitty äänestäjän kotikunnaksi väestötietojärjestelmään 17.2.2017 klo 24. Tiedon voi tarkistaa maistraatista. Kuntavaaleissa saa äänestää vain oman kotikunnan ehdokasta.

Ennakkoäänestys alkaa kotimaassa 29.3. ja päättyy 4.4.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Eurajoella ovat K-Supermarket Eurajoen Portin tiloissa sijaitseva matkailuinfon tila, osoite Riikontie 2, 27100 Eurajoki sekä Luvian virastotalo, osoite Luvian Kirkkotie 17, 29100 Luvia.

Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen aukioloajat ovat:

keskiviikko – perjantai 29. – 31.3.2017 klo 9.00 – 18.00
lauantai – sunnuntai 1. – 2.4.2017 klo 11.00 – 17.00
maanantai – tiistai 3. – 4.4.2017 klo 10.00 – 20.00

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestystä haluavan on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse (p. 02 869 41) viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Lomakkeita kotiäänestykseen ilmoittautumista varten saa kunnanviraston neuvonnasta tai tulostamalla osoitteesta www.vaalit.fi.

Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestysalueessa (äänestyspaikassa), joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdalleen ja joka mainitaan äänestäjälle postitetussa ilmoituskortissa.

Vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat:

Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite
1. Luvian äänestysalue Luvian virastotalo Luvian Kirkkotie 17, 29100 Luvia
2. Kirkonkylän äänestysalue Kunnanvirasto Kalliotie 5, 27100 Eurajoki
3. Lapijoen äänestysalue Lapijoen koulu Metsäläntie 2, 27150 Eurajoki

 

Ajankohtaista