Vesihuoltolaitos 2017-10-27T07:15:45+00:00

Vesihuoltolaitos

Yleistä:

Vesihuoltolaitos huolehtii perus-, korjaus- ja kehittämisinvestoinneista toiminta-alueellaan sekä puhtaan talousveden hankinnasta, käsittelystä ja jätevesien johtamisesta. Vesihuoltolaitoksen tavoitteena on jakaa asiakkailleen korkealaatuista ja turvallista talousvettä sekä huolehtia jäteveden johtamisesta ympäristölupien vaatimusten mukaiseen käsittelyyn. Vanhan Eurajoen alueen jätevedet johdetaan Raumalle käsiteltäväksi ja vanhan Luvian alueen jätevedet johdetaan Poriin. Omia jätevedenvedenpuhdistamoita ei siis ole.

Vesihuoltolaitos toimittaa toiminta-alueellaan kuntalaisille vettä päivittäiseen tarpeeseen n. 1300 m³ vuorokaudessa, josta vuotoveden määrä on n. 10 %. Alueella asuu noin 9300 asukasta.

Vesihuollon päivystysnumero: 044 312 4433

Kulutusweb

Kulutus-Web on sähköinen palvelu, jossa asiakkaat pääsevät syöttämään kulutuslukeman vesilaitoksen järjestelmään sekä selaamaan kiinteistönsä kulutushistoriaa.

Palveluun kirjaudutaan kulutuspaikan numerolla, joka löytyy vesilaskusta tai vesimittarin luentakortista.

Palveluun tallennetaan täydet kuutiot. Palvelun kautta on myös mahdollista antaa palautetta vesilaitokselle.

TEKSTIVIESTIPALVEU

Eurajoen vesihuoltolaitos on ottanut käyttöön tekstiviestipalvelun. Palvelun kautta asiakkaille

voidaan tiedottaa nopeasti mahdollisista vedenjakeluhäiriöistä.

Hyödyntääkseen palvelua asiakkaiden tulisi ilmoittaa matkapuhelinnumero, jono vedenjakelua koskevat

tekstiviesti halutaan. Jokaista kulutuspaikka kohti voidaan ilmoitta vain yksi matkapuhelinnumero.

Numeroiden ilmoittaminen tapahtuu ensisijaisesti Kulutus-Web –palvelun kautta. Vaihtoehtoisesti

numeron voi ilmoittaa sähköpostilla anne.harkala(at)eurajoki.fi

Mittarilukemien syöttö

Syötä UUSI LUKEMA ja paina sen jälkeen LÄHETÄ ILMOITUS.
Lisätietoja kohdassa voi lähettää lisäkysymyksiä tai antaa palautetta.

Kohdassa 5. voi ilmoittaa sen matkapuhelinnumeron, johon haluaa vedenjakeluhäiriötä koskevien tiedotteiden tulevan.

Palaa etusivulle.

Mikäli ilmoitatte lukeman Kulutus-Webin kautta, mittarilukukortin postitus on tarpeetonta.

Linkki Kulutus-Web -palveluun

Lisätietoja vesihuoltolaitokseen liittyvissä asioissa antaa laitoksen päällikkö Sami Nummi puh. 044 431 2524.

Laitoksen johto Tekninen johtaja Sami Nummi 044 431 2524
Laitoksen hoito ja kunnossapito Vesilaitoksen hoitaja Sami Laino 044 312 4428
Vesilaitoksen hoitaja Ilpo Lanki 044 431 2528
Vesilaitoksen hoitaja Juha Mukkala 044 312 4486
Vesilaitoksen hoitaja Markus Männistö 044 431 2514 Vesilaitoksen hoitaja Mikko Rajasilta 044 431 2763
Liittämissopimukset ja laskutus Toimistosihteeri Anne Härkälä 044 431 2701
Vesihuollon päivystys 044 312 4433
Kulutusmaksu €/m3 (alv 0 %) €/m3 (alv 24 %)
Vesi, normaali taksa 1,36 1,69
Jätevesi 1,81 2,24
Perusmaksu €/vuosi (alv 0 %) €/vuosi (alv 24%)
20 mm mittari 20,00 24,80
32 mm mittari 40,00 49,60
40 mm mittari 60,00 74,40
Liittymismaksu               € (liittymismaksut siirtokelpoisia ja verollisia)
Vesilaitos (alv 0 %) € (alv 24%)
Omakoti- ja kesämökki 900,00 1116,00
Rivi- ja paritalot 1200,00 1488,00
Teollisuus- ja karjarakennukset 1200,00 1488,00
Toimisto-, liike- ja julkiset rakennukset, kerrostalo 1500,00 1860,00
Viemärilaitos
Omakotitalo, kesämökki 900,00 1116,00
Rivi- ja paritalot 1200,00 1488,00
Teollisuus- ja karjarakennukset 1200,00 1488,00
Toimisto-, liike- ja julkiset rakennukset, kerrostalo 1500,00 1860,00
Muut maksut € (alv 0 %) € (alv 24%)
Jäätyneen mittarin vaihto 100,00 124,00
Veden katkaisu + avaaminen uudelleen 80,00 99,20
Vesimittarin luentamaksu 50,00 62,00
Vesimittarin tarkistusmaksu(jos virhe pienempi kuin± 5 %, muuten maksuton) 80,00 99,20

Vesilaskut lähetetään neljä kertaa vuodessa joista yksi on tasauslasku. Mökkiryhmälle lähetetään lasku kerran vuodessa. Liittymismaksut laskutetaan yhdessä erässä 21 päivän maksuajalla.

Liittymismaksut ovat 1.1.2017 lukien siirtokelpoisia eli arvonlisäverollisia eikä liittymismaksua palauteta kiinteistön luovutustilanteessa kiinteistön vanhalle omistajalle.

Laitos tekee liittymismaksua vastaan liitoksen kunnan runkojohtoihin tarvittavine asennusosineen ja toimittaa talosulkuventtiilin. Vesi- ja viemärilaitoksen liittymismaksuihin ei sisälly mitään muuta kuin oikeus liittyä kunnan ylläpitämiin verkostoihin. Kaikki liitoskohdasta/runkolinjasta eteenpäin tehtävät työt, kaivuutyöt, käytettävät liitostarvikkeet, putket, talokohtaiset pumppaamot ja myöhemmin tehtävät kunnostukset ym. ovat kiinteistönomistajan maksettavia. Rakennusaikainen vesi on ilmaista.

Laitos asentaa vesimittarin sekä siihen liittyvät vesimittariventtiilit. Mittarin asennuksen/vaihdon edellytyksenä on, että kiinteistön putkistot ovat sellaisessa kunnossa, että työ pystytään tekemään turvallisesti. Laitos ei tee kiinteistöllä muita putkitöitä.

Käytäntö on sama sekä kaava- että haja-asutusalueilla. Kunnan talousarviossa on määräraha haja-asutusalueilla olevien kiinteistöjen avustamiseen niiden liittyessä vesijohtoverkostoon.

Em. tapauksissa tulee taloliittymiä kuitenkin olla useampia ja kiinteistöjen vakituisesti asuttuja. Avustuksena annetaan 63 mm:n putkea tapauskohtaisesti harkinnan mukaan.

Eurajoella ja Luvialla aiemmin laaditut siirto- ja palautuskelpoiset liittymissopimukset säilyvät ennallaan ja niiden liittymismaksu palautetaan, kun vesihuoltopalvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan.

Liittyjän tulee täyttää hakemus vesihuoltolaitokseen liittymisestä. Hakemuksessa annetaan tiedot kiinteistöstä, sen käyttötarkoituksesta sekä asukasmäärästä

LINKKI HAKEMUKSEEN

Hakemus palautetaan osoitteeseen:

Eurajoen kunta
Vesihuoltolaitos
Kalliotie 5
27100 EURAJOKI

Lomakkeen voi toimittaa myös suoraan kunnanviraston tekniseen toimistoon.

Lisätietoja voi kysyä numerosta 044 431 2701 tai sähköpostitse osoitteesta anne.harkala[at]eurajoki.fi.

Tonttijohtojen koon, sijoituksen sekä padotuskorkeuden määrää ja hyväksyy laitos. Ohjeita vesihuoltolaitokseen antaa kunnaninsinööri Sami Nummi 044 431 2524 tai sähköpostitse osoitteesta sami.nummi(at)eurajoki.fi

 

Kiinteistön luovutuksesta tai vuokralaisen vaihdosta pitää ilmoittaa pikaisesti vesilaitokselle.   Ilmoitus tehdään lomakkeella ja postitetaan osoitteeseen:

Eurajoen kunta

Vesihuoltolaitos

Kalliotie 5

27100 EURAJOKI

Lomakkeen voi toimittaa myös suoraan kunnanviraston tekniseen toimistoon.

Lisätietoja voi kysyä numerosta 044 431 2701 tai sähköpostitse osoitteesta anne.harkala[at]eurajoki.fi.

Ajankohtaista