Nuohousuudistus Satakunnassa

Pelastuslaitoksilta poistuu velvoite huolehtia nuohouspalvelujen järjestämisestä alueellaan 1.1.2019 alkaen. Tämä tarkoittaa piirinuohousjärjestelmän loppumista ja nuohouksen vapautumista kilpailulle. Jatkossa asukkaat voivat siis itse valita nuohoojan.

Uudistuksesta huolimatta moni asia säilyy ennallaan:

 • Kiinteistön omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on huolehdittava, että;
  • tulisijat ja savuhormit pidetään sellaisessa kunnossa, että niitä voidaan käyttää turvallisesti
  • nuohooja nuohoaa tulisijat ja savuhormit säännöllisesti
  • tikkaat, kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti.

Mikä sitten muuttuu:

 • Pelastuslaitoksilta poistetaan velvoite järjestää nuohoustoimintaa.
 • Piirinuohousjärjestelmästä luovutaan ja jatkossa asiakkaat saavat itse valita nuohoojan, eli nuohous vapautuu kilpailulle. Jatkossa nuohooja myös hinnoittelevat itse vapaasti oman työnsä.
 • Pelastuslaitos ei enää käsittele nuohoukseen liittyviä reklamaatioita. Valitukset tulee jatkossa ohjata ensin yritykselle ja sen jälkeen tarvittaessa kuluttajaneuvontaan.
 • Nuohoojan tulee antaa asiakkaalle todistus suoritetusta nuohoustyöstä, josta on käytävä ilmi rakennuksen osoite, nuohoustyön suorittaja, nuohouksen ajankohta, tehdyt toimenpiteet, havaitut viat ja puutteet.

Lisätietoja nuohousuudistuksesta Satakunnassa:

Mikko Puolitaival
Riskienhallintapäällikkö, Satakunnan pelastuslaitos
044 701 1521

Lisätietoja nuohousuudistushankkeesta:

https://intermin.fi/nuohous

2019-01-08T11:14:10+00:0008.01.2019|Uutiset|