Maa-aineslupapäätös / Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 19.11.2018 antanut  päätöksensä Kaivuu & Kuljetus Riikilä  Oy:n  maa-aineslupahakemuksesta  sekä hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa koskee mullan ottoa Eurajoen kunnan Lapijoella kiinteistöllä Ritavuori 10:69.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden  oikeutta  tai  etua asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Turun hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 19.12.2018.

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristöinsinööri  Outi Aalto,
044 701 7036, outi.aalto@eurajoki.fi

Eurajoella 19.11.2018

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

2018-11-26T12:03:06+00:0021.11.2018|Kuulutukset|