Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta / Timo Kause

Timo Kause hakee lupaa maa-aineksen ottamiseen Eurajoen kunnan Luvialla kiinteistöllä Nummenmetsä 3:187. Lupaa haetaan hiekan ja soran ottamiseen kymmenen vuoden aikana. Ottomäärä on 108 000 m3.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Eurajoen kunnanvirastoon os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki tai sähköpostitse kirjaamo@eurajoki.fi. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan päättymistä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 23.11.-27.12.2018 seuraavasti:

23.11.-21.12.2018 Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki 27.12.2018 Eurajoen pääkirjastolla 2, os. Weener-tie 1, 27100 Eurajoki (avoinna klo 10-19).

Lisätietoja asiasta antaa
ympäristöinsinööri Outi Aalto, p. 044 701 7036, outi.aalto@eurajoki.fi

Eurajoella 22.11.2018

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

 

2018-11-26T13:15:15+00:0026.11.2018|Kuulutukset|