Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta / Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy

Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee lupaa maa-aineksen ottamiseen Eurajoen kunnan Rikantilan kylässä kiinteistöllä Ritavuori 10:69. Lupaa haetaan savipitoisen mullan ottamiseen viiden vuoden aikana. Ottomäärä on 4600 m3.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Eurajoen kunnanvirastoon os. Kalliotie 5 27100 Eurajoki. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan päättymistä klo 15.00 mennessä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 5.10.-5.11.2018 Eurajoen kunnanvirastolla os. Kalliotie 5 27100 Eurajoki.

Lisätietoja asiasta antaa:
ympäristöinsinööri Outi Aalto, p. 044 701 7036, outi.aalto@eurajoki.fi

Eurajoella 4.10.2018

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

2018-10-04T14:23:17+00:0004.10.2018|Kuulutukset|