Kuulutus ympäristölupapäätöksestä / Pohiranta Oy

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 14.9.2018 antanut päätöksensä Pohiranta Oy:n ympäristölupahakemuksesta. Lupa koskee turkistarhaa Eurajoen kunnan Kuivalahdella kiinteistöillä Salmio 9:16, Minkkimaa 8:95 ja Minkkimaa II 8:160.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Vaasan hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 15.10.2018.

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristöinsinööri Outi Aalto,
p. 044 701 7036, outi.aalto@eurajoki.fi.

Eurajoella 13.9.2018

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

2018-09-14T13:07:12+00:0014.09.2018|Kuulutukset|