Kuulutus suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta / Valtatie 8 parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla, Eurajoki

Varsinais-Suomen ELY-keskus käynnistää maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen valtatielle 8 Eurajoen keskustan kohdalla.

Valtatie 8 on tarkoitus linjata uuteen maastokäytävän noin 300 metriä nykyisestä valtatiestä länteen Eurajoen keskustan kohdalla. Tiesuunnitelma perustuu lainvoimaiseen yleissuunnitelmaan ja Eurajoen keskustan osayleiskaavaan.

Tiesuunnitelman laatiminen käynnistyy syyskuun 2018 aikana.

Tienpitäjällä on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja maantieasetus 3 §).
Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja maantieasetus 3 §).
Tämän tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkipanosta lehdessä.

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta Timo Bäcklund puh. 0295 022 782 tai Ramboll Finland Oy:stä Satu Rajava puh. 040 517 1432.

Turku 3.9.2018

 

2018-09-05T08:18:04+00:0005.09.2018|Kuulutukset|