Köyryn-Ketunpesän asemakaavaehdotus nähtävillä

Köyryn-Ketunpesän asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä Eurajoen kunnanvirastossa ja kunnan verkkosivuilla 1.8.-30.9.2018 välisen ajan. Suunnittelualue sijaitsee Eurajoen eteläpuolella ja rajautuu lännessä sekä etelässä Juvajokeen ja idässä Haapastentiehen

Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta voi tehdä muistutuksen kirjallisesti Eurajoen kunnanhallitukselle, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki tai kirjaamo@eurajoki.fi.

 

2018-06-25T12:53:55+00:00 01.08.2018|Kuulutukset|