Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / Rauman Seudun Jätehuoltolaitos

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 31.5.2018 antamallaan päätöksellä
nro 85/2018/1 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan toiminnan olennaiseen
muuttamiseen.

Hakija
Rauman Seudun Jätehuoltolaitos

Asia
Hevossuon jäteaseman ympäristöluvan ja toiminnan olennainen muuttaminen,
Rauma

Sijainti
Hevossuontie 50, 26510 Rauma

Päätös on nähtävillä valitusaikana 31.5. – 2.7.2018 Rauman kaupungin
palvelupiste Pyyrmanissa (Valtakatu 2) ja Eurajoen kunnanvirastossa
(Kalliotie 5). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopa
lvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 2.7.2018.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL
204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen
liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto
myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antaa
Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama puh. 0295 016 422
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

Lue kuulutus tästä.

2018-06-01T12:38:49+00:00 01.06.2018|Kuulutukset|