Ympäristölupahakemus / Porin kaupunki

Hakija   Porin kaupunki

Asia
Hangassuon jäteaseman toiminnan muuttaminen, Pori

Hakemuksen mukainen toiminta
Hakemus koskee Porin kaupungin Hangassuon jäteaseman toimintaa. Jäteasemalla on otettu vastaan Porin seudulla syntyviä yhdyskuntajätteitä. Lisäksi jäteasemalla otetaan vastaan teollisuudessa ja rakentamisessa syntyviä jätejakeita. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteet toimitetaan Veikko Lehti Oy:n käsittelyyn, josta ne ohjautuvat pääasiassa jätteenpolttolaitokseen. Jatkossa on tarkoitus rakentaa siirtokuormaushalli Hangassuon jäteasemalle, jotta jatkossa Porin Jätehuolto pystyy toimittamaan vastaanottamansa jätteet jätteenpolttolaitokseen. Siirtokuormaushallissa on tarkoitus käsitellä lisäksi biojätettä sekä rakennus- ja purkujätettä. Jatkossa on tarkoitus ottaa vastaan hevosenlantaa, enintään 400 tla kompostoitavaksi avoaumassa haravointijätteen kanssa. Kompostista valmistetaan multaa käytettäväksi kaatopaikan pintarakenteisiin. Lisäksi haetaan kaatopaikkaasetuksen (331/2013) 35 §:n mukaista poikkeusta mm. sairaala- ja eläinperäisten jätteiden sekä tulipalojätteen loppusijoittamiselle tavanomaisen jätteen kaatopaikalle. Hakemukseen sisältyy myös jätelain 120 §:n mukainen erikseen toimitettu jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelma.

Lue tarkemmin tästä

2018-06-06T13:57:05+00:00 06.06.2018|Kuulutukset|