Eurajoen Pappilankosken vesinäyte 5.6.2018

Eurajoen kunta tutkii Eurajoen veden laatua kesän aikana otettavin vesinäyttein.
Näyte otetaan Pappilankoskesta ja näytetulokset julkaistaan kunnan internet-sivulla.
Ensimmäinen näyte otettiin tiistaina 5.6., jolloin veden todettiin täyttävän kasteluvedelle
asetetut vaatimukset. Vedessä oli jo hieman sinilevää.

Testausseloste

2018-06-13T07:19:41+00:00 13.06.2018|Uutiset|