Vaasan HO päätös valitukseen ojitusta koskevassa vesitalousasiassa

Vesilain 15 luvun 5 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoitetaan, että Vaasan hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen, joka on nähtävänä Eurajoen kunnan kirjaamossa:

Valitus ojitusta koskevassa vesitalousasiassa

 

2018-05-14T09:50:51+00:00 02.05.2018|Kuulutukset|