Rannanvainion asemakaavan ja asemakaavan muutoksen vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos

Eurajoen kunnanhallitus on päättänyt 8.5.2018 § 91, että asemakaavan ja asemakaavan muuttamiseen ryhdytään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos ovat yleisesti nähtävillä 17.-30.5.2018 Eurajoen kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla. Kaavan tarkoituksena on järjestää Luvian taajamaan rakentamismahdollisuuksia asumiselle, liiketoiminnalle sekä virkistykselle. Kaavan luonnosvaiheen esittelyvideo on nähtävillä https://dreambroker.com/channel/162v1fvd/899230gz

Osalliset ja kunnan jäsenet sekä kaikki ne, joiden oloihin ratkaisulla on vaikutusta, voivat tehdä muistutuksen kirjallisesti kaavaluonnoksesta nähtävillä olon aikana Eurajoen kunnanhallitukselle os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

2018-05-18T07:49:18+00:00 17.05.2018|Kuulutukset|