Vesilain mukainen päätös

19.4.2018

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 23.4.2018 antamallaan päätöksellä nro 60/2018/2 myöntänyt hakijalle luvan.

Hakija:  Halssiveden hoitoyhdistys ry
Asia:  Halssiveden väylän kunnostusruoppaus sekä sivuväylien ruoppaaminen, Eurajoki

Päätös on nähtävillä valitusajan 23.4. – 23.5.2018 Eurajoen kunnanvirastossa, osoite: Kalliotie 5. Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 23.5.2018.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön
omistajille tai haltijoille. Tässä päätöksessä tarkoitetulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia
myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
442-409-876-1 Vesialue, 442-408-876-7 Vesialueita Halssivedellä, 442-408-876-11 Halssivesi, 442-411-876-2 Vesialue, 442-408-876-10 Vesialue Sassilansalmella, 442-408-876-9 Vesialue Sassilansalmella

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Ilona Joensuu, puh. 0295 016 358
Ympäristöneuvos Kristiina Toivila, puh. 0295 016 436
sähköposti: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Lue kuulutus tästä.

2018-05-14T09:48:40+00:00 23.04.2018|Kuulutukset|