Yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustukset vuonna 2018

Kunta avustaa yksityisteitä talousarvioon vuosittain varattavan määrärahan puitteissa harkinnanvaraisesti tietyin ehdoin, joita ovat mm:

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO- JA PERUSPARANNUSAVUSTUKSET VUONNA 2018

YLEISET PERUSTEET AVUSTUSTEN MYÖNTAMISELLE

  1. Yksityiselle tielle on perustettu tiekunta tietoimituksessa tai tielautakunnan päätöksellä.
  2. Tiekunta kerää osakkailtaan tiehoitomaksuja.
  3. Tiekunta huolehtii sille yksityistielain 7. luvussa määritellyistä tehtävistä.
  4. Tieosakkaista vähintään yksi on vakituinen talous (avustusta myönnetään vain vakinaisen asutuksen osuudelle tiestä).
  5. Avustusta vastaanottava tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään liikennemerkein tai muulla tavalla. Erityisistä syistä muiden kuin tieosakkaiden liikenne voidaan kunnan suostumukselle kieltää tai sitä rajoittaa (YkTl 96 §).
  6. Tiekunta on käyttänyt edellisenä vuonna myönnetyn kunnossapitoavustuksen tien kunnossapitoon.
  7. Hakemus on täytetty kokonaisuudessaan ja siihen on liitetty hakemuksessa vaaditut liitteet. Hakemus on toimitettu ajallaan Eurajoen kuntaan.
  8. Konetyönä tehdyn talkootyön hinnaksi hyväksytään 40 euroa/tunti (alv 0 %).

Avustusta tullaan myöntämään

– päättyvälle tielle enimmillään 0,90 €/jm ja

– läpiajotielle enimmillään 1,30 €/jm.

Tiekunnan omarahoitusosuus kunnossapitomenosta täytyy olla vähintään 45 %.

Perusparannusavustusta tiekunnat voivat hakea erilaisiin tien korjaustöihin. Tiekunnan tulee laatia perusparannuksista ja niiden rahoittamisesta vähintään kolmen vuoden taloussuunnitelma.

Perusparannusavustukset myönnetään Eurajoen kunnan teknisen lautakunnan harkinnan mukaan tien yleisen merkityksen ja tien pituuden perusteella. Perusparannusavustus maksetaan työntoteutumisen ja tarkastuksen jälkeen maksukuitteja vastaan, kuitenkin enintään 55 % toteutuneista kustannuksista. Perusparannukset on tehtävä ja laskutettava elokuun loppuun mennessä. Ellei myönnettyä perusparannusavustusta käytetä, voidaan määräraha jakaa uudelleen.

Avustusmäärärahojen myöntämisen yhteydessä tullaan tarkastamaan, että edellisen vuoden kunnossapitoavustukset omarahoitusosuuksineen on käytetty tien kunnostukseen täysimääräisesti.

Hakuaika päättyy 4.4.2018. Kysymyksiin vastaa kunnanrakennusmestari Pekka Kuusisto, puh. 044 312 4404.
Hakulomakkeelle liitteineen tästä

Eurajoella 13.2.2018

Tekninen lautakunta

2018-03-01T14:03:36+00:00 01.03.2018|Asuminen ja ympäristö, Kuulutukset, Uutiset|