Pysyvän räjähdevaraston lupahakemus, LM-Suomiset Oy

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa räjähteiden valmistuksen ja varastoinnin valvonnasta
annetun valtioneuvoston asetuksen (819/2015) nojalla pysyvän räjähdevaraston lupahakemuksen.

Hakija: LM-Suomiset Oy
Sijainti: Hirvilampi 51-414-1-70, Maadenkuja, 27100 Eurajoki
Diaarinumero: 591/31/2018

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
LM-Suomiset Oy hakee pysyvää varastointilupaa 43 000 kg räjähdysainevarastolle.

Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää viimeistään 5.5.2018 diaarinumero mainiten Tukesiin,
osoitteeseen Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere, tai sähköisesti kirjaamo@tukes.fi

Hakemuksen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Eurajoen kunnanviraston neuvonnassa (Kalliotie 5, Eurajoki) ja Tukesissa
(Yliopistonkatu 38, Tampere) 28.4.2018 saakka.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Matti Peippo, puh. 029 5052 059

 

2018-03-23T14:46:59+00:00 27.03.2018|Kuulutukset|