Rantayleiskaavan muutoksen ehdotus, Jouko Sallila

Rantayleiskaavan muutoksen ehdotus koskien Jouko Sallilan omistamia tiloja Huvitus 411-6-15, Kaivopuisto 420-1-22 ja Pihlaus 420-1-19 Kuivalahden ja Pihlauksenmaan välissä Kuivalahden salmessa on MRL 65 §:n mukaisesti yleisesti nähtävillä Eurajoen kunnanvirastossa sekä kunnan kotisivuilla 21.2.-22.3.2018. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.

 

2018-02-19T13:39:10+00:00 21.02.2018|Kuulutukset|