Turun hallinto-oikeuden päätös valitukseen maa-ainesasiassa / Jouko Kärkkänen Oy

Kuntalain (410/2015) 142 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Turun hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen, joka on nähtävänä Eurajoen kunnan kirjaamossa:

pvm/päätösnro/dnro
29.12.2017 / 17/0414/1 / 01375/16/5404

Asia: Valitus maa-ainesasiassa
Valittaja: Heidi Rannikko, Matti Huhtamaa, Ulla Huhtamaa ja Leila Andelin

Päätös, josta valitetaan: Eurajoen kunnanhallitus 6.9.2016:
Kunnanhallitus on myöntänyt Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy:lle (jäljempänä myös yhtiö) maa-ainesten ottamisluvan moreenin ja hiekan ottoon sekä kallion louhintaan Eurajoen kunnan Vuojoen kylässä sijaitsevalla Metsätuija–nimisellä kiinteistöllä (51-428-2-4) lupahakemuksen mukaisesti ja luvassa asetettuja lupamääräyksiä noudattaen. Lupa on voimassa 10 vuotta.

Valitus:
Kunnanhallituksen päätös on kumottava ja lupahakemus hylättävä.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
Hallinto-oikeus hylkää vaatimuksen kolmiulotteisten maisemakuvien hankkimisesta.
Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

Lue päätös tästä.

Nähtävänä Eurajoen kunnan yleisessä tietoverkossa 8.1.2018 – 30.1.2018 välisenä aikana.

2018-01-08T11:22:24+00:00 08.01.2018|Kuulutukset|