Turun hallinto-oikeuden päätös valitukseen kunnallisasiassa

Kuntalain (365/1998) 97 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Turun hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen, joka on nähtävänä Eurajoen kunnan kirjaamossa:

pvm/päätösnro/dnro
15.11.2017 / 17/0345/1 / 02047/17/2299

Asia: Valitus kunnallisasiassa
Valittaja: Ola ja Sinikka Levokari

Päätös, josta valitetaan: Eurajoen kunnanhallitus 7.2.2017:
Kunnanhallitus on päättänyt antaa Turun hallinto-oikeudelle seuraavan sisältöisen lausunnon Luvian kirkonseudun korttelin 215 asemakaavan muutosta koskevista valituksista: Eurajoen kunnanhallitus yhtyy molempiin valituksiin ja katsoo ne aiheellisiksi. Eurajoen kunnanhallitus katsoo, että Luvian kunnanvaltuuston asemakaavamuutospäätös 1.11.2016 kirkonseudun korttelissa 215 tulee kumota ja Turun hallinto-oikeuden tulee palauttaa asia kokonaisuudessaan uudelleen Eurajoen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kaavamuutosesitys tulee Eurajoen kunnanhallituksen mielestä hyväksyä kokonaisuudessaan, jolloin kaikki osalliset hyötyvät kaavan voimaantulosta.

Valitus:
Kunnanhallituksen päätös on kumottava. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on toiminut asiassa puolueellisesti ja on siten ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn. Päätös on valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin tavoin kuntalaisten tasapuolisen kohtelun ja hyvän hallinnon vastainen ja sillä rajoitetaan omaisuuden suojaa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki valitusta.

Lue päätös tästä.

Nähtävänä Eurajoen kunnan yleisessä tietoverkossa 22.11.2017 – 22.12.2017 välisenä aikana.

2017-11-22T15:22:33+00:00 22.11.2017|Kuulutukset|