Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä / Heikki Ruuti

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 20.11.2017 antanut päätöksensä Heikki Ruutin maa-aineslupahakemuksesta. Lupa koskee mullan ottoa Eurajoen kunnan Luvian Luodonkylässä kiinteistöllä 3:321.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea.
Valitusviranomaisena on Turun hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 20.12.2017.

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristöinsinööri Outi Aalto,044 701 7036, outi.aalto@eurajoki.fi.

Eurajoella 17.11.2017

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

 

2017-11-17T14:53:44+00:00 17.11.2017|Kuulutukset|