Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta / Heikki Ruuti

Heikki Ruuti hakee lupaa maa-aineksen ottamiseen Eurajoen Luvian Luodonkylässä kiinteistöllä Kylä-Tommila 3:321. Lupaa haetaan mullan ottamiseen 2,5 vuoden aikana. Ottomäärä on 3000 m3. Ottamisen jälkeen vanha pelto metsitetään.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Eurajoen kunnanvirastoon os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan päättymistä klo 15.00 mennessä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 4.10. – 2.11.2017 Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristöinsinööri Outi Aalto,
p. 044 701 7036, outi.aalto@eurajoki.fi.

Eurajoella 3.10.2017

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

2017-10-03T11:39:01+00:00 04.10.2017|Kuulutukset|