Ympäristövaikutusten arviointiselostus / Eurajoen Romu Oy

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa (EL Ykeskus)
on ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaista
yhteysviranomaisen lausuntoa varten käsiteltävänä Eurajoen Romu Oy:n
akkuterminaalin perustamista ja metalliromun käsittelymäärien lisäämistä
koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus. Ympäristövaikutusten
arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista
sekä arvio niiden ympäristövaikutuksista.

Lue kuulutus tarkemmin tästä (>>pdf)

 

2017-09-13T15:21:02+00:00 11.09.2017|Kuulutukset|