Ympäristölupa ja lupa toiminnan aloittamiseksi / Juha ja Päivi Korpela

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 18.9.2017 antanut päätöksensä Juha ja Päivi Korpelan ympäristölupahakemuksesta sekä hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Lupa koskee broileriemonuorikkokasvattamon olennaista muutosta Eurajoen kunnan Mullilassa kiinteistöllä 5:43.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Vaasan hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 18.10.2017

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristöinsinööri Outi Aalto,
p. 044 701 7036, outi.aalto@eurajoki.fi.

Eurajoella 18.9.2017

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

2017-09-18T09:25:32+00:00 18.09.2017|Kuulutukset|