Turun hallinto-oikeuden päätös valitukseen kunnallisasiassa

Kuntalain (365/1998) 97 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Turun hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen, joka on nähtävänä Eurajoen kunnan kirjaamossa:

pvm 8.9.2017
dnro 17/0256/1
00997/16/2299

Valittaja:
Reijo Koivunen, Olavi Nummi, Harri Sengström, Esa Talasma, Tuula-Marja Sainio ja Erkki Staff

Päätös, josta valitetaan:
Luvian kunnanvaltuusto 29.6.2016
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Niemenkylän koulukiinteistöä koskevan rakennuksen luovutussopimuksen, jossa rakennusten luovuttajana on Luvian kunta ja luovutuksensaajana Niemenkylän osakaskunta.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
1. Hallinto-oikeus ei tutki vastaselityksessä esitettyä uutta valitusperustetta.
2. Hallinto-oikeus hylkää valituksen.

 

2017-09-14T10:46:53+00:00 14.09.2017|Kuulutukset|