Avoinna lastentarhanopettajan toimi 1.10.2017 alkaen

Eurajoen kunnassa on haettavana 22.9.2017 klo 15.00 mennessä

LASTENTARHANOPETTAJAN toimi 1.10.2017 alkaen

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja

Lisäksi edellytämme esiopetuskelpoisuutta, varhaiskasvatuksen osaamista, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, hyvää organisointikykyä ja kehittävää ja joustavaa työotetta. Lastentarhanopettaja huolehtii oman lapsiryhmän pedagogisesta suunnittelusta ja toteutuksesta muun työtiimin kanssa.. Ensimmäinen sijoituspaikka on päiväkoti Metsätähdessä.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote. Koeaika 6 kk.

Palkkaus kvtesn ja tva:n mukaan.

Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.
Haastattelut pidetään 25.9-29.9.2017.

Hakemukset sähköisesti kuntarekryn kautta, osoite www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja:
päiväkodin johtaja Anne-Marita Toivonen, puh. 044 3124464, anne.toivonen@eurajoki.fi
varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Elina Heinonen, puh. 044 4312540, elina.heinonen@eurajoki.fi

2017-09-08T13:44:10+00:00 08.09.2017|Kasvatus ja opetus, Kuulutukset|