Expired: Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta

Markku Jalonen hakee lupaa maa-aineksen ottamiseen Eurajoen kunnan Hankkilassa sijaitsevalta kiinteistöltä Kalliperkko 1:17. Lupaa haetaan 150 000 m3 kiviaineksen ottamiseen 10 vuoden aikana.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Eurajoen kunnanvirastoon os. Kalliotie 5 27100 Eurajoki. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan päättymistä klo 15.00 mennessä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 23.8.–21.9.2017 nähtävillä Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliokatu 5, 27100 Eurajoki.

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristöinsinööri Outi Aalto, p. 044 701 7036, outi.aalto@eurajoki.fi.

Eurajoella 22.8.2017

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

 

2017-08-23T07:16:50+00:00 23.08.2017|Kuulutukset|