Ilmoitus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oyn tutkimusreaktorin käytöstäpoistoa koskevan lupahakemuksen vireilläolosta

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa hallintolain 41 §:n nojalla, että Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy (jäljempänä VTT) on jättänyt 20.6.2017 valtioneuvostolle hakemuksen (TEM/1311/08.05.01/2017), jolla se hakee ydinenergialain (990/1987) 20 §:ssä tarkoitettua lupaa: lue kuulutus tästä (>>pdf)

2017-08-23T10:59:10+00:00 23.08.2017|Kuulutukset|