Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / EcoPorts Finland Oy

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 21.6.2017 antamallaan päätöksellä nro 127/2017/1 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan.

Hakija
EcoPorts Finland Oy

Asia
Eurajoen sataman toiminnan muuttaminen, Eurajoki

Sijainti
Eurajoen Olkiluodossa Eurajoensalmen rannalla.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 21.6.-21.7.2017 Eurajoen kunnanvirastossa (Kalliotie 5). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 21.7.2017.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat
päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Hanna Pesonen, puh. 0295 016 424
Ympäristöneuvos Ilpo Hiltunen, puh. 0295 016 400
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

2017-06-26T08:32:25+00:00 20.06.2017|Kuulutukset|