Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaiset päätökset / Offshore Fish Finland Oy

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 1.6.2017 antamillaan päätöksillä nro:t
1) 131 /2017 /2 myöntänyt hakijalle luvan ryhtyä hankkeen toteuttamista
valmisteleviin toimenpiteisiin ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista
ja jättänyt tutkimatta vesilain mukaisen täytäntöönpanohakemuksen.
2) 132/2017/2 myöntänyt hakijalle luvan aloittaa toiminta ennen päätöksen
lainvoimaiseksi tulemista.

Hakija
Offshore Fish Finland Oy

Asiat
1) Valmistelulupa kalankasvatustoiminnan rakenteille, Eurajoki
2) Toiminnan aloittamislupa kalankasvatuksen koetoimintaan, Eurajoki
Päätökset ovat nähtävillä valitusajan 1.6.-3. 7 .2017 Eurajoen kunnanvirastossa
(Kalliotie 5). Päätökset ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi .fi/lupa-tietopalvelu.

Valituksen toimittaminen ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä 131/2017/2
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valitusaika päättyy 3.7.2017.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Valituksen toimittaminen vesilain mukaisesta päätöksestä 132/2017/2
Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 3.7.2017 ensisijaisesti sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi) tai kirjallisena postitse (PL 110, 00521 HELSINKI).

Lisätietoja antavat
Ympäristöylitarkastaja Riitta Ikäheimo, puh. 0295 016 481
sähköposti: riitta. ikaheimo@avi.fi
Ympäristöneuvos Juha Helin, puh. 0295 016 398
sähköposti: juha.helin@avi.fi

Lue kuulutus tästä (>>pdf)

2017-06-05T15:26:22+00:00 05.06.2017|Kuulutukset|