Yhteysviranomaisen lausunnon nähtävänä pitäminen / Offshore Fish Finland Oy

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 29.6.2017 antanut ympäristövalkutusten arviolntimenettelystä annetun lain mukaisen yhteysviranomaisen lausunnon Offshore Fish Finland Oy:n Luvian ulkomerialueen kalankasvattamohanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Lausunto pyydetään pitämään nähtävänä aiemmin julkaistuun kuulutukseen perustuen 30.6.2017 alkaen noin yhden kuukauden ajan.

Kuulutus (>>pdf)

2017-06-30T07:21:59+00:00 30.06.2017|Kuulutukset|