Moporeitteihin muutoksia Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Mopoilu on monin paikoin sallittua kevyen liikenteen väylillä, vaikka kevyen liikenteen väylät on tarkoitettu ensisijaisesti kävelijöille ja pyöräilijöille. Mopoille sallittuja kevyen liikenteen väyliä on nyt tarkistettu Satakunnan ja Varsinais-Suomen kunnissa ja joihinkin reitteihin tulee muutoksia. Muutosten jälkeen mopoilu on pyöräteillä sallittua pääsääntöisesti vain taajaman ulkopuolella valtateiden varsilla ja sellaisten maanteiden varsilla, joissa nopeusrajoitus on yli 80 km/h. Näin pyritään parantamaan sekä mopoilijoiden että jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Muutokset toteutetaan kesän aikana. Muutosvaihe edellyttää erityistä tarkkaavaisuutta niin mopoilijoilta kuin autoilijoilta.

Muutosten pääperiaatteena on, että jatkossa mopoilu on sallittua pyöräteillä taajaman ulkopuolella valta- ja kantateiden varsilla sekä nopeusrajoituksen ollessa yli 80 km/h. Moporeitit kartoitettiin kaikissa Satakunnan kunnissa sekä Varsinais-Suomessa niissä kunnissa, joissa muutoksia ei vielä ole tehty (muutokset tehty jo aiemmin Turun ja Vakka-Suomen seutukunnissa). Muutoksia tuli tehtäväksi vain seitsemässä kunnassa. Muutoksia tehdään seuraavissa kunnissa: Eura, Eurajoki, Huittinen, Parainen, Pori, Rauma ja Salo. Pääasiassa mopoille sallittuja kevyen liikenteen väyliä vähennetään, mutta Porissa mopoille sallittuja kevyen liikenteen väyliä tulee myös merkittävästi lisää.

ELY-keskuksen nettisivuille on koottu kartat, joista muutokset löytyvät.

 

 

2017-06-01T06:42:22+00:00 01.06.2017|Uutiset|