Kuulutus vireillä olevasta maa-aineslupahakemuksesta / Esa Riikilä

Esa Riikilä hakee lupaa maa-aineksen ottamiseen Eurajoen kunnan Rikantilan kylässä kiinteistöllä Kuusisto 5:59. Lupaa haetaan hiekkapitoisen mullan ja turpeen ottamiseen viiden vuoden aikana. Ottomäärä on 2500 m3.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Eurajoen kunnanvirastoon os. Kalliotie 5 27100 Eurajoki. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan päättymistä klo 15.00 mennessä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 3. 7 .-1.8.2017 Eurajoen pääkirjastolla, os. Weenertie 1, 27100 Eurajoki.
Aukioloajat: ma 13-19, ti 10-19,
ke-to 12-19, pe 10-15, su 12-15.

Lisätietoja asiasta antavat:
ajalla 5.-24.7.2017 ympäristötarkastaja Johanna Koivukoski, p. 044 701 1214, johanna.koivukoski@pori.fi
ajalla 25. 7.-1.8.2017 vs. ympäristöinsinööri Outi Aalto, p. 044 701 7036, outi.aalto@eurajoki.fi.

Eurajoella 28.6.2017

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

 

2017-06-30T07:50:50+00:00 30.06.2017|Kuulutukset|