KUTSU: Palveluasumista tarjoaville yrityksille

Käenpesän palvelukeskuksen toiminnan siirtäminen yksityiselle palveluntuottajalle ja uuden hoivayksikön rakentaminen

Tämä ilmoitus on kutsu palveluasumista tarjoaville yrityksille keskustelu- ja infotilaisuuteen Eurajoen kunnan perusturvan vanhusten tehostetun palveluasumisen tulevasta suunnitelmasta.

Eurajoen kunta on suunnittelemassa liiketoimintakauppaa, jolla Luvialla sijaitsevan Käenpesän palvelukeskuksen kiinteistö myydään ikäihmisten asumispalvelutoimintaa harjoittavalle yritykselle, joka sitoutuu ottamaan nykyisen hoito- ja tukipalveluhenkilöstön palvelukseensa sekä samalla rakentamaan ko. toiminnalle uudet tilat kunnan osoittamalle tontille. Kunta puolestaan sitoutuu valmistelemaan asumispalveluihin tarkoitetun palvelusetelin siten, että nykyiset Käenpesän asukkaat voivat halutessaan jäädä asumaan yrityksen nykyisiin ja rakennettaviin uusiin tiloihin. Palvelusetelille tullaan määrittelemään hintaa koskeva yläraja. Lisäksi vuokrataso halutaan määritettävän yleisesti paikkakunnan hintatasolle sopivaksi hinnaksi, jolla halutaan varmistaa palveluasumisen tulevaa käyttöastetta.

Käenpesän palvelukeskus sijaitsee kunnan omistamalla Käenpesä-nimisellä tilalla, jonka kokonaispinta-ala on n. 18,5 ha. Luodonkylän oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa tilan pinta-alasta on merkitty palveluyksiköiden alueeksi n.1,8 hehtaarin suuruinen määräala ja loppu on maa- ja metsätalousaluetta (Käenpesäntien vastakkaisella puolella). Kiinteistön kauppa koskee kyseistä 1,8 hehtaarin suuruista määräalaa (ma 442-404-4-75).
Käenpesän palvelukeskus on rakennettu 1932 kunnalliskodiksi ja asukaspaikkoja on 32. Lisäksi vuonna 2015 on tehty koko talon kattanut tekniikkapäivitysremontti.

Käenpesän toiminnan ostavan yrityksen edellytetään rakentavan vuoden 2018 loppuun mennessä käyttöön otettavan vähintään 30-paikkaisen palveluasumisyksikön kunnan osoittamalle tontille (Vihermaantien- niminen kiinteistö, kiinteistötunnus: 442-410-5-187). Samalla yritys voi luopua vanhasta rakennuksesta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirtoa kunnilta maakunnille koskeva lainsäädäntö on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Järjestämisvastuun siirtyminen tapahtunee 1.1.2019 alkaen tai mahdollisesti aiemminkin, jos Satakunta pääsee pilotoimaan sote-uudistusta. Uusi sote-palveluiden järjestäjä voi mahdollisesti aloittaa 1.7.2018 tai 1.1.2019. Sopimuksella ei sitouduta järjestämisvastuun siirtymisen jälkeiseen aikaan.

Suunnitelmasta järjestetään keskustelu- ja infotilaisuus Eurajoella 3.8.2017 klo 13 osoitteessa Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.
Keskustelu- ja infotilaisuus on avoin keskustelutilaisuus, joka ei sido kumpaakaan osapuolta.

Keskustelu- ja infotilaisuuteen sekä hankkeesta kiinnostuneiden tulee ilmoittautua 31.7.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen: johanna.huhtala(at)eurajoki.fi

Tilaisuudessa julkistetaan hankkeen tarkempi kriteeristö, joka lähetetään sähköpostitse myös kaikille ilmoittautuneille. Keskustelu- ja infotilaisuuteen osallistuminen ei ole edellytys hankkeeseen osallistumiselle.
Tarjoukset pyydetään toimittamaan 25.8.2017 klo 15 mennessä osoitteeseen kirjaamo(at)eurajoki.fi

Jatkoneuvotteluihin valittavat yritykset valitaan viikolla 35 ja yrityskohtaiset jatkoneuvottelut järjestetään viikolla 36 Eurajoen kunnanvirastolla ja siihen lähetetään erillinen kutsu.

Käenpesään voi tutustua 7.7.2017 asti ottamalla yhteyttä Käenpesän esimieheen Tuulia Hyppänen puh. 044 312 4728 ja sopimalla hänen kanssaan asiasta.

Käenpesään liittyvissä rakennusteknisissä asioissa voi ottaa yhteyttä 10.7.2017 lähtien kunnan rakennusmestari Pekka Kuusisto puh. 044 312 4404.

Lisätietoja
Alpo Komminaho Johanna Huhtala
Perusturvajohtaja Kehitysjohtaja

2017-06-26T13:16:45+00:00 16.06.2017|Etusivu, Uutiset|