Ympäristölupahakemus / Juha ja Päivi Korpela

Juha ja Päivi Korpela hakevat ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa broileriemonuorikkokasvattamolle. Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle haetaan muutosta eläinmäärien kasvattamiseksi siten, että kokonaiseläinmäärä olisi 39 000. Kasvattamo sijaitsee Eurajoen kunnan Mullilan kylässä kiinteistöllä 5:43, osoitteessa Kylä-Pirintie 5. Lupaa haetaan myös toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Hakemuksesta on niillä, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, oikeus muistutusten tekemiseen. Muilla henkilöillä sekä sellaisilla yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus esittää hakemuksesta mielipiteensä.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa Eurajoen kunnanvirastoon os. Kalliotie 5 27100 Eurajoki. Muistutukset tulee tehdä ja mielipiteet esittää ennen kuulutusajan päättymistä klo 15.00 mennessä.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 31.5.-30.6.2017 nähtävillä Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliokatu 5, 27100 Eurajoki.

Lisätietoja asiasta antaa vs. ympäristöinsinööri Outi Aalto,
044 701 7036, outi.aalto@eurajoki.fi.

Eurajoki 30.5.2017

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta

 

2017-05-30T12:43:48+00:00 30.05.2017|Kuulutukset|