Kuntalain (365/1998) 97 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Turun hallinto-oikeus on antanut seuraavan päätöksen, joka on nähtävänä Eurajoen kunnan kirjaamossa:

pvm/dnro
3.5.2017
17/0143/1
00694/16/2209

Asia: Valitus kunnallisasiassa
Valittaja: Eeva Ilona Lahdenranta
Päätös, josta valitetaan: Eurajoen yhdistymishallitus 19.4.2016

Yhdistymishallitus on 22.3.2016 päättänyt hyväksyä liitteen mukaisen johtamisjärjestelmän sekä siihen liittyvät roolit ja vastuut. Liitteessä kirjastotoimenjohtajaksi on nimetty Helena Kuivasniemi-Lehti. Muiden ohessa Ilona Lahdenranta on nimetty kirjastopalveluiden asiantuntijaksi.

Hallinto-oikeuden ratkaisu:
1. Hallinto-oikeus ei tutki vastaselityksessä esitettyä uutta valitusperustetta.
2. Hallinto-oikeus kumoaa yhdistymishallituksen päätökset siltä osin kuin Helena Kuivasniemi-Lehti on nimetty kirjastotoimenjohtajan virkaan.
3. Hallinto-oikeus velvoittaa, vaatimuksen enemmälti hyläten, Eurajoen kunnan korvaamaan Lahdenrannan oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.