Eurajoen kunnassa on haettavana 30.5.2017 klo 15.00 mennessä

konsultoivan varhaiskasvatuksen erityisopettajan vakituinen toimi

Kelpoisuusvaatimuksena on varhaiskasvatuksen erityisopettajan/erityislastentarhan-opettajan koulutus sekä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 272/2005 ja asetuksen 608/2005 mukainen kelpoisuus sekä perehtyneisyys alaan. Lisäksi arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, hyvää organisointikykyä ja kehittävää ja joustavaa työotetta.

Tehtävänä on toimia erityiskasvatuksen asiantuntijana ja kehittäjänä koko kunnan alueen varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen esiopetuksessa.

Työhön liittyy laaja yhteistyöverkosto sosiaali-, terveys- ja opetustoimen alalta.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja konsultoi sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöä että lapsen vanhempia ja koordinoi erityistä tukea tarvitsevan lapsen asioissa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja erityisvarhaiskasvatukseen perehdytys kuuluvat myös tehtävään, ja osallistuminen vanhempien, henkilökunnan ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa lapsen tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun, dokumentointiin ja seurantaan.

Oman auton käyttömahdollisuus on tehtävässä välttämätön työn liikkuvuuden ja työalueen laajuuden vuoksi.

Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi) mukainen hyväksyttävä rekisteriote. Koeaika 6 kuukautta.

Palkkaus KVTES ja työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Haastatteluun kutsutut ottavat mukaansa alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Hakemukset sähköisesti kuntarekryn kautta, osoite www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja tarvittaessa:
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Elina Heinonen, puh. 044 431 2540, elina.heinonen@eurajoki.fi