Poikkeamislupahakemusta koskeva naapurien kuuleminen

 

 

Eurajoen kunta on jättänyt MRL 171 §:n tarkoittaman poikkeamislupahakemuksen Luvian entisen seurakuntakodin purkamiseen. Rakennus sijaitsee kiinteistöllä 442-410-2-181 osoitteessa Pappilantie 8, 29100 Luvia.

Poikkeamista haetaan rakennuksen suojelua koskevasta oikeusvaikutteisen osayleiskaavan määräyksestä.

Ympäristölautakunta varaa naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa mahdollisuuden antaa hakemuksen johdosta huomautuksen. Ympäristölautakunnalle osoitettu huomautus tulee toimittaa kunnan rakennusvalvontatoimistoon 21.3.2017 mennessä osoitteeseen Eurajoen kunta, Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Sähköpostitse kirjaamo(at)eurajoki.fi

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä rakennusvalvontatoimistossa.

 

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Merja Välimäki p. 044 431 2519, sähköposti merja.valimaki@eurajoki.fi.

 

 

Eurajoki 6.3.2017

Eurajoen ympäristölautakunta