Rajatien kevyen liikenteen väylän suunnitelmat pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti nähtävillä 20.3. – 3.4.2017 Eurajoen kunnanviraston neuvonnassa.

Mahdolliset muistutukset on osoitettava tekniselle lautakunnalle ja toimitettava ennen nähtävilläoloajan päättymistä osoitteeseen Eurajoen tekninen lautakunta, Kalliotie 5,

27100 Eurajoki tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@eurajoki.fi

Eurajoella 2.3.2017

Tekninen lautakunta