Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 14.2.2017 antanut päätöksensä Juha Helkiön ympäristölupahakemuksesta. Lupa koskee puhtaiden ylijäämä maa-ainesten sijoittamista ja väliaikaista varastointia Eurajoen kunnan Hanninkylässä sijaitsevalla tilalla Santaharju RN:o 442-401-1-54. Lupa on myönnetty.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliokatu 5, 27100 Eurajoki.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Vaasan hallinto-oikeus.
Valitusaika päättyy 21.3.2017.

Lisätietoja asiasta antaa ympäristöinsinööri Mari Salminen, p. 044 701 7036,
mari.salminen@eurajoki.fi.

Eurajoki 16.2.2017

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta