Eurajoen kunnan ympäristölautakunta on 14.2.2017 antanut päätöksensä Tommi Paleniuksen  suunnittelutarveratkaisuhakemuksesta.
Päätös koskee asuin- ja kahden talousrakennuksen rakentamista Eurajoen kunnassa sijaitsevalle tilalle Kotomäki  RN:o 442-409-1-278.
Suunnittelutarveratkaisupäätös  on myönnetty.
Päätöksen antopäivä on 17.2.2017.

Päätös on nähtävillä 30 päivän ajan Eurajoen kunnanvirastolla, os. Kalliokatu 5, 27100 Eurajoki.

Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Turun hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 21.3.2017.

Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Merja Välimäki,
p. 044 431 2519, merja.valimaki@eurajoki.fi.

Eurajoki 16.2.2017

Eurajoen kunnan ympäristölautakunta