Esiopetukseen ilmoittaudutaan 14. – 28.2.2017 sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2011 syntyneiden lasten koteihin lähetetään ohjeet ja kirjautumistunnukset ilmoittautumista varten viikolla 7.

Perusopetukseen ilmoittaudutaan 14. – 28.2.2017 sähköisesti Wilma-ohjelman kautta. Vuonna 2010 syntyneiden lasten huoltajat saavat asiasta Wilma-viestin viikolla 7.

Ensimmäiselle luokalle ilmoitetaan v. 2010 syntyneet tai aiemmin lykkäystä saaneet lapset. Myös koulun alkuun mennessä kuntaan muuttavat lapset tulee ilmoittaa kouluun. Lapsi ilmoitetaan siihen lähikouluun, jossa hänen on tarkoitus aloittaa koulunkäynti syyslukukauden 2017 alussa.

Eurajoen kunta järjestää esi- ja 1-2-luokkalaisille aamu-/iltapäivätoimintaa. Koululaisten aamu- / iltapäiväkerhotoimintaan haetaan samassa yhteydessä Wilma-ohjelman kautta (erillinen lomake).

Eurajoelle 1.1.2017 jälkeen muuttaneet ja jotka eivät ole saaneet kirjautumistunnuksia, voivat täyttää ja tulostaa lomakkeet sivulta www.eurajoki.fi -> hallinto à sähköinen asiointi -> varhaiskasvatuksen ja koulutoimen lomakkeet. Palautus kunnanvirastolle, os. Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Tutustumistilaisuuden koulutulokkaille kukin koulu järjestää erikseen ja tiedottaa siitä niille, jotka ovat kouluun ilmoittautuneet. Koulutyö alkaa maanantaina 14.8.2017.